Vad behöver du hjälp att läka?

Vad behöver du hjälp att läka?

Sedan i somras har jag äran att få vara del av Write Your Self – en global skrivrörelse som hjälper människor att återerövra sina röster och berättelser efter trauma. Genom våra program kan du få hjälp att finna ord för och återerövra just DIN berättelse, och genom det gå från känslor av ledsnad och maktlöshet till styrka och en väg vidare.